Värdegrund

Idrottsvetenskapliga föreningens värdegrund

 

S.K.R.A.T.T.A

 

Samabete – Föreningens arbete bidrar till ett ökat samarbete mellan studenterna.

 

Kontakter – Föreningen nätverkar med olika aktörer, samt att ta tillvara på den framtida kompetens som finns inom föreningen.

 

Relevanta – Föreningsarbetet anpassas till den efterfråga som finns hos studenterna.

 

Ansvar- Hur mycket du vill engagera dig är upp till studenten, men inom föreningen finns möjligheter.

 

Träning – Fysisk aktivitet i alla dess slag genomsyrar hela föreningen.

Tillsammans – Föreningen skapar gemenskap över programmen och klasserna. Här hittar du vänner för livet.

 

Ambition – Föreningen samt studenterna strävar efter att vara det bästa dem kan.

 

 

 

Vision

Att skapa förutsättningar för IVF- studenterna att få en värdefull universitetstid.

 

 

Copyright © All Rights Reserved