Utskott

Utskott

 

I Idrottsvetenskapliga föreningen finns det sex utskott som arbetar

med olika aktiviteter och med föreningens infromation. Dessa utskott består

av studenter från de sex klasserna som ingår i föreningen.

 

Klicka på respektive länk ovan för att se vilka som sitter i utskotten,

vad de gör för olika aktiviteter och vad de planerar inför framtiden.

 

Copyright © All Rights Reserved