TP-dagen


TP-dagen är en marknadsföringsdag för att visa företag och kommuner vad Tränarprogrammet är. Föreläsare som har bjudits in för att hålla föredrag är bland andra Michael Svensson, Marius Sommer och Mikael Ljunglind.


TP-dagen återkommer hösten 2016