SAMO

SAMO: Studie-, arbets- miljöombud


... från IVP är IVPs SAMO-representant och du vänder dig till hen om du har frågor eller funderingar om studie-, arbets- och miljöfrågor. Det kan handla om allt från mobbning, orättvis behandling från lärare, kalla föreläsningssalar till dåliga tentor.


Kontakta hen på ... om du har frågor angående detta.