SAMO. Studie-, arbets- miljöombud


Maja Nordin från IVP 1 är IVPs SAMO-representant och du vänder dig till henne om du har frågor eller funderingar om studie-, arbets- och miljöfrågor. Det kan handla om allt från mobbning, orättvis behandling från lärare, kalla föreläsningssalar till dåliga tentor.


Kontakta henne på ajamni@hotmail.se om du har frågor angående detta.

Copyright © All Rights Reserved