SAMO. Studie-, arbets- miljöombud


Ella Forsman från IVP är IVPs SAMO-representant och du vänder dig till henne om du har frågor eller funderingar om studie-, arbets- och miljöfrågor. Det kan handla om allt från mobbning, orättvis behandling från lärare, kalla föreläsningssalar till dåliga tentor.


Kontakta henne på ella.forsman@outlook.com om du har frågor angående detta.