Informationsutskottet


Informationsutskottet jobbar med att få ut all information till våra härliga medlemmar på det enklaste och mest effektiva sättet. Vi använder oss utav föreningens Instagram-konto, Facebook och vår fina hemsida för att informationen från resterande utskott ska komma ut till våra medlemmar snabbt och enkelt.


Vår vision är att alla medlemmar ska känna att de har koll på allt som händer i föreningen, att informationen känns lättillgänglig samt att göra informationsflödet till någonting spännande och roligt för oss att arbeta med!


Axel Hellman, IVP2, är ansvarig för detta utskott! Kontakta honom om du vill hjälpa till, axel-hellman@live.com