Representationsutskottet


Representationsutskottet ansvarar för att hitta nya sätt att representera föreningen. Arbetet handlar främst om att ta fram kvalitativa funktionskläder med respektive programs logga för försäljning till medlemmarna.


Är du intresserad av att sitta med i utskottet? Kontakta Enea Moretti.