Välgörenhetsflåset


Välgörenhetsflåset är ett välgörenhetslopp som genomfördes första gången våren 2015 med mycket god respons och har sedan dess växt för varje år. Evenemanget marknadsför Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet genom att visa upp studenternas initiativ- och arbetsförmåga och det ger en bra bild av hur utbildningarna utvecklar båda programmens studenter. Alla deltagare springer 5 km eller går 2,5 km kravlöst i hälsofrämjande syfte och för en god sak. Loppets alla intäkter går till en välgörenhetsorganisation som arbetsgruppen väljer.


Mål med detta läsår:

Uppnå 200 anmälda löpare.

Samla in 20 000 kronor.


Mål med varje läsår:

Samla in pengar som oavkortat går till ett välgörande ändamål.

Främja studenternas lärande och personliga utveckling.

Överträffa föregående års resultat i deltagarantal och insamlade pengar.


Vision

Välgörenhetsflåsets vision är att vara ett årligt återkommande evenemang som studenter inom Idrottsvetenskapliga Föreningen anordnar. Att evenemanget är utvecklande för studenterna och knyter an till deras utbildning. Att såväl studenter som deltagare i evenemanget ska inspireras till ett härligt lopp år efter år.


År 2019 har Välgörenhetsflåset femårsjubileum med 500 deltagare och skänker 50 000 till det årets välgörande ändamål.Kolla gärna in vårat instagramkonto @valgorenhetsflaset och vår Facebook-sida Välgörenhetsflåset.

Kontaktperson: josefinedahlberg@hotmail.se