Mottagning och Kläder

Mottagning och klädutskottet


Detta utskott ansvarar för att planera inför mottagningen för programets nya studenter inför varje hösttermin. Utskottet planerar aktiviteter och liknande som kommer ske under två veckors mottagning för IVP och TP.  Uppgifter som gäller för samtliga inom mottagningsutskottet:


  • Planera välkomstveckorna för kommande hösttermin. (Planeringen sker under vårterminen).

  • Utbildning (obligatorisk) ges till både som är generaler och faddrar under vårterminen

  • Ta fram kläder eller andra trycksaker under våren och sälja merch under mottagningsveckorna. Dessa går självklart att sälja under hela året om utskottet vill. 

  • Rekrytera medlemmar till utskottet (ettor som vill anordna mottagningen för kommande år)


Är du intresserad av att sitta med i utskottet? Kontakta ordf.ivf@umeastudentkar.se!