NYHETER


I och med att ingen ny styrelse valdes in under dagens stormöte, innebär det att föreningen sätts i pausläge tills att några studenter känner sig sugna att återta föreningen. Detta måste ske genom ett extra årsmöte där ny styrelse ska väljas in. Extra årsmötet ska genomföras enligt föreningsstadgar. Det är även viktigt att personer som är intresserad av styrelsen, är medlem i Umeå Studentkår, gäller även för att kunna rösta under ett eventuellt extra årsmöte. Kallelse för ett eventuellt extra årsmöte ska ske 14 dagar innan mötet, föredragningslistan och övriga handlingar ska skickas ut 7 dagar innan mötet. Föreningsstadgar finns på https://ivforeningen.se/styrelse/stadgar för mer information.


I och med att föreningen sätts på pausläge kommer inga utskott kunna bedrivas med något ekonomiskt stöd från föreningen som tidigare och bidrag till mottagningen kommer inte medges. Inga bokningar kommer heller kunna bokas under föreningens namn. Aktiviteter kommer kunna genomföras men då genom eget initiativ och genom egna pengar.


Vi tackar för oss, hejdå!


Varmt välkommen till vår hemsida!


Den Idrottsvetenskapliga föreningen vid Umeå Universitet är till för de aktiva studenterna inom Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet. Föreningens styrelse har representanter

från samtliga klasser vid dessa två program. Föreningen strävar efter att förbättra studietiden för studenterna och arrangerar aktiviteter såsom sittningar, seriespel samt en stor skidresa.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!


På Facebook lägger vi ut all viktig information, Facebook används även som samlingsplats för studenterna. Ni hittar oss på @Idrottsvetenskaplinga föreningen - Umeå Universitet


Ni hittar oss på @ivforeningen på Instagram där vi lägger upp både information och bilder från våra aktiviteter. Använd gärna #ivforeningen när ni lägger upp en bild från en aktivitet.Copyright © All Rights Reserved