Sportutskottet


Sportutskottet jobbar kontinuerligt under året med att arrangera diverse fysiska aktiviteter för våra medlemmar. Det kan vara allt från intervaller uppför Bräntberget till turneringar mellan klasserna.


Ansvarig för utskottet är Gustaf Hedström, IVP2


Är du intresserand av att sitta med i utskottet? Kontakta Gustaf på gustafhedstrom@outlook.com!