Sport

Sportutskottet


Sportutskottet ansvarar för att planera och genomföra årets fysiska aktiviteter. Fokuset ligger framförallt på IVF-spelen som är en turnering där föreningens medlemmar tävlar klassvis mot varandra i diverse idrotter. IVF-spelen anordnar turnering inom fotboll, volleyboll, dodgeball, innebandy och brännboll. 


Det finns även alla möjligheter till att anordna andra typer av sportevents. Kontakta Jonathan Lilja eller Jonas Näslund IVP3 för frågor!


Är du intresserand av att sitta med i utskottet? Kontakta Oscar på ordf.ivf@umeastudentkar.se!