Stadgar

Stadgar


På denna sida finner ni föreningens stadgar.

Vid eventuella frågor, kontakta ordförande Oscar Engelmark eller mejla till ordf.ivf@umeastudentkar.se