Valberedning

Valberedning


Valberedningen arbetar aktivt för att få fram rätt person på rätt plats i IVF:s styrelse. Detta innebär ett aktivt arbete under hela året för att leta efter passande och engagerade personer.


Har du några frågor eller är intresserad av att sitta med i styrelsen så hör av dig till oss så kan vi ge mer information hur du kan gå tillväga!


Maila ordf.ivf@umeastudentkar.se eller kontakta ordförande Oscar Engelmark.