Värdegrund

Idrottsvetenskapliga föreningens värdegrund


S.K.R.A.T.T.A


Samarbete – Föreningens arbete bidrar till ett ökat samarbete mellan studenterna.


Kontakter – Föreningen nätverkar med olika aktörer, samt att ta tillvara på den framtida kompetens som finns inom föreningen.


Relevanta – Föreningsarbetet anpassas till den efterfråga som finns hos studenterna.


Ansvar- Hur mycket du vill engagera dig är upp till studenten, men inom föreningen finns möjligheter.


Träning – Fysisk aktivitet i alla dess slag genomsyrar hela föreningen.

 

Tillsammans – Föreningen skapar gemenskap över programmen och klasserna. Här hittar du vänner för livet.


Ambition – Föreningen samt studenterna strävar efter att vara det bästa dem kan.
Vision

Att skapa förutsättningar för IVF- studenterna att få en värdefull universitetstid.