Värdegrund

Idrottsvetenskapliga föreningens värdegrund

Idrottslig glädjeGemenskap- Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och delaktiga oavsett bakgrund eller erfarenhet. Vi bygger starka band mellan olika aktörer och främjar en kultur av ömsesidig respekt och stöd.


Glädje- Vi värnar om att föreningen ska vara en plats där glädje och positiva upplevelser är centrala. Vi ser till att våra aktiviteter och evenemang är roliga och givande för alla medlemmar.


Inkludering- Vi arbetar aktivt för att säkerställa att alla känner sig inkluderade och värderade inom föreningen. Vi tar tillvara på mångfalden av idéer, erfarenheter och perspektiv för att berika vår gemenskap.


Tillgänglighet- Vi strävar efter att göra vår verksamhet och våra resurser tillgängliga för alla medlemmar. Vi tar hänsyn till olika behov och försöker skapa en inkluderande miljö där alla kan delta på sina egna villkor.


Positivt tävlande- Vi uppmuntrar en attityd av positivt tävlande där vi utmanar varandra att växa och utvecklas, samtidigt som vi stöttar varandra mot gemensamma mål. Vi ser tävling som en möjlighet till personlig utveckling och gemenskapsskapande, inte som något som ska skapa avstånd mellan oss.


Roligt för alla- Vår grundläggande princip är att det ska vara roligt för alla att vara en del av föreningen. Vi strävar efter att skapa en atmosfär där skratt och glädje är vanliga inslag och där alla känner sig inkluderade och välkomna att bidra till vårt gemensamma syfte.