Kontakta oss

Kontakta oss


Har du en fråga rörande föreningen, våra aktiviteter, beröm eller förslag på hur vi kan förbättra oss?


Kontakta oss via e-post, Facebook, eller Instagram så återkommer vi till dig så fort vi kan!


E-post: ordf.ivf@umeastudentkar.se

Facebook: Idrottsvetenskapliga föreningen- Umeå Universitet

Instagram: ivforeningen

Hitract: Idrottsvetenskapliga föreningen - IVF


SAMO: Studie-, arbets- miljöombud


... från IVP är IVPs SAMO-representant och du vänder dig till hen om du har frågor eller funderingar om studie-, arbets- och miljöfrågor. Det kan handla om allt från mobbning, orättvis behandling från lärare, kalla föreläsningssalar till dåliga tentor.


Kontakta hen på ... om du har frågor angående detta.