Program

Idrottsvetenskapliga programmet


Det Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling är det nya reviderade programmet som startade hösten 2016. Det är ett treårigt program som förbereder studenterna för arbete i exempelvis idrottsföreningar, idrottsförbund eller som hälsostrateg på ett företag.Klicka här för att hitta programmets scheman och kursplaner.

Tränarprogrammet


Tränarprogrammet startade hösten 2012 och vänder sig till personer som vill arbeta inom tränings- och hälsobranchen. Det är ett treårigt program som förbereder studenterna för arbete som experter inom träning på både elit- och motionsnivå för hälsa och prestation.För att hitta tränarprogrammets scheman och kursplaner, klicka här.