Utskott

I Idrottsvetenskapliga föreningen finns det fyra utskott som arbetar

med olika aktiviteter och marknadsföring av dessa. Utskotten består

av medlemmar från våra två program.


Klicka på respektive länk ovan för att se vilka som sitter i utskotten,

vad de gör för olika aktiviteter och vad de planerar inför framtiden.