Utskott


I Idrottsvetenskapliga föreningen finns det sex utskott som arbetar

med olika aktiviteter och med föreningens infromation. Dessa utskott består

av studenter från de sex klasserna som ingår i föreningen.


Klicka på respektive länk ovan för att se vilka som sitter i utskotten,

vad de gör för olika aktiviteter och vad de planerar inför framtiden.